CURA INTEGRA

Cura Integra dankt haar naam aan integrale zorg, waarin de zorg beschouwd wordt vanuit het integraliteitsprincipe.  Alhoewel de ziekte en/of de beperking van de cliënt een belangrijke rol speelt, is deze niet leidend  voor de zorgverlening.  De zorg wordt gestart bij de cliënt als mens en zijn behoeften.  Voor de zorg is het vraagstuk van de cliënt en wat hij belangrijk in het leven vindt leidend.  Bij Cura Integra wordt de zorg volledig afgestemd op cliëntniveau.

Cura Integra is een jonge organisatie met een zeer jong en gedreven team. Clienten worden bij Cura Integra op de hoogst mogelijke kwaliteit ondersteund. Dit gebeurt zowel op onze locatie tijdens de dagbesteding als bij de clienten thuis.

Ambulante Ondersteuning

Cura Integra is een zorginstelling die verschillende soorten diensten verleend op het gebied van zorgverlening. Naast activiteiten in groepsverband biedt Cura Integra ook ondersteuning op individueel basis.

Ondervindt u problemen in uw dagelijkse leven door fysieke of mentale klachten? Heeft u moeite om structuur te brengen in uw dagelijkse zaken? Lukt het u niet om uw administratie in orde te krijgen of heeft u moeite met het onderhouden van sociale relaties? Begeleiders van Cura Integra kunnen u bij al deze problemen ondersteunen.

De begeleider bespreekt samen met u uw persoonlijke situatie. Wat kunt u zelf, wat kunnen de mensen om u heen voor u doen en welke begeleiding heeft u daarnaast nodig? Op basis van dit gesprek wordt bepaald hoeveel en welke vorm van ambulante ondersteuning u precies krijgt.

  • Dagelijkse problemen oplossen, beslissingen nemen en informatie inwinnen.
  • Een dag- en nachtritme en structuur in uw leven inbrengen.
  • Geld beheren en administratieve taken afhandelen.
  • Samen met u de winkel bezoeken, zodat u zelf boodschappen kunt blijven doen.
  • Uw sociaal netwerk onderhouden.
  • Het draaglijk houden van het leven.

Om gebruik te maken van onze diensten heeft U een WMO indicatie nodig vanuit de gemeente. Heeft u een Wlz-indicatie en woont u thuis? Dan valt de thuiszorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Naar aanleiding van deze indicatie kunt U de gewenste diensten bij ons verkrijgen. Bij behoefte kunnen wij U helpen bij de aanvraag van deze indicatie.